The quick brown fox jumps over the lazy dog

overheidsjuristen

Academienetwerk

Het Academienetwerk is in 2011 opgericht vanuit de behoefte aan sparringpartners vanuit verschillende juridische eenheden binnen het werkveld voor ons cursusaanbod. Het netwerk bestaat uit overheidsjuristen en wetgevingsjuristen van verschillende organisaties en functieniveaus. Zij houden ons op de hoogte van de wensen en ideeën die binnen hun organisatie leven en geven feedback aan ons. 

 • mr. drs. J.J. (Hans) Arts 
  Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • mr. E. (Erwin) Bervoets
  Ministerie van Veiligheid en Justitie
 • mr. drs. E.B. (Emile) Beenakker
  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • mr. R (Rob) Bindels
  Raad van State
 • mr. R.J.G. (Roel) van den Broek
  Ministerie van Defensie
 • mr. M.R. (Marnix) Dijkman 
  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • drs. J. (Janine) Jongepier
  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • mr. S. (Sandra) Klein
  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • mr. D.R.P. (Dennis) de Kok 
  Ministerie van Economische Zaken
 • mr. M. (Marlou) Kortenhoeven-Kanis 
  Kabinet van de Koning
 • mr. H.J.H.L. (Lennart) Kortes
  Raad van State
 • mr. D.D.H. (Deborah) Leue
  Ministerie van Veiligheid en Justitie
 • mr. J.O. (Jan) van der Loo
  Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • mr. M.H.E. (Maarten) Mathon
  Nationale Politie
 • mr. M.H.A. (Marleen) van der Meer Mohr 
  Ministerie van Veiligheid en Justitie
 • mr. J.H. (Ankie) Meijer 
  Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • drs. S.A.P.J. (Suzanne) van Melis 
  Ministerie van Veiligheid en Justitie
 • mr. J. (Anke) Ouwerkerk 
  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • mr. M.A. (Marieke) van Overveld 
  Ministerie van Financiën
 • drs. T. (Tessa) Schalm MBA
  Autoriteit Consument & Markt
 • mr. L. (Laurens) Schouten
  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • W (Wijnand) Stevens LL.M. MA
  Ministerie van Algemene Zaken
 • A.J.G. (Anton) Toebes LL.M.
  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • mr. T.J.W. (Tjeerd) Visser 
  Ministerie van Veiligheid en Justitie 
 • mr. T. (Tom) Zandbergen ML.
  ​Ministerie van Financiën